Wat is verkoop buiten de winkelruimte?

Verkoop buiten de winkelruimte geldt voor producten of diensten van meer dan 50 euro, die u bijvoorbeeld heeft gekocht:

Regels voor verkoop buiten de winkelruimte

Als u buiten de winkelruimte koopt, moet het verkoopcontract aan specifieke eisen voldoen. Ook krijgt u een bedenktijd waarbinnen u de koop ongedaan kunt maken. Per 13 juni 2014 zijn de regels voor verkoop buiten de winkelruimte gewijzigd. Deze wijzigingen gelden voor overeenkomsten die op of na 13 juni 2014 zijn gesloten. Voor overeenkomsten die voor 13 juni 2014 zijn gesloten gelden de oude colportageregels.

De bedenktijd waarbinnen u de koop ongedaan kunt maken is 14 dagen. U heeft geen bedenktijd voor bijvoorbeeld bederfelijke producten of producten die u speciaal laat maken. Wanneer de bedenktijd start, hangt af van het soort overeenkomst dat u heeft gesloten.

Consuwijzer: informatie en advies over verkoop buiten de verkoopruimte

De DeurWijzer van ConsuWijzer geeft tips bij verkoop buiten de verkoopruimte.

Op de website van ConsuWijzer leest u wat uw rechten zijn als consument. ConsuWijzer is het overheidsloket voor consumenten. Met juridische vragen kunt u terecht bij het Juridisch Loket.


Gegenereerd op 22-02-2019 om 11:55:02