Algemeen

Hoe zit het bij de slimme meter met mijn privacy?

Wanneer worden meterstanden uitgelezen?

Uw netbeheerder en energieleverancier mogen alleen op de volgende momenten uw meterstanden uitlezen:

  • 1 keer per jaar voor uw jaarlijkse energierekening;
  • 6 keer per jaar voor uw tweemaandelijkse overzichten;
  • wanneer u overstapt naar een andere leverancier of als u verhuist;
  • wanneer dat noodzakelijk is voor het beheer of onderhoud van het energienet.

De slimme meter mag wel vaker worden uitgelezen door bijvoorbeeld een organisatie die u kan helpen met het besparen van energie. Dit kan alleen als u hier zelf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Aflezen leefpatroon niet mogelijk

De slimme meter meet alleen hoeveel energie u verbruikt gedurende een bepaalde periode. De slimme meter kan dus niet zien wat uw leefpatroon is. Via uw slimme meter is dus niet te zien of u veel of weinig televisie kijkt. Of wanneer u thuis bent.

Meetgegevens niet doorgeven aan derden

Netbeheerder en energiebedrijf mogen uw meetgegevens niet aan anderen doorgeven. Dat is verboden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Doorgifte van uw gegevens mag alleen, als u daar zelf nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De Autoriteit Consument en Markt en het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houden hier toezicht op.

Checklist privacy energiebesparingsdiensten

U kunt met uw slimme meter ook gebruik maken van een zogeheten energiebesparingsdienst. Zo'n dienst geeft u meer gedetailleerde informatie en advies over uw energieverbruik. Ieder bedrijf kan zo'n dienst aanbieden. Uw eigen energiebedrijf, maar ook andere bedrijven. Er gelden andere privacyregels dan voor de slimme meter. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is wel altijd van toepassing.

Maakt u gebruik van zo'n energiebesparingsdienst? Check dan online of de energiebesparingsdienst uw privacy waarborgt.

Veiligheidseisen aan de slimme meter

Slimme meters moeten aan wettelijke veiligheidseisen voldoen. Netbeheerders moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat onbevoegden zomaar bij uw gegevens kunnen. En ook mogen de meetgegevens niet gekoppeld worden aan uw naam en adres.

Dit is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Privacy Gedragscode en de Privacy en Security Eisen van Netbeheerder Nederland. Het College Bescherming Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt houden hier toezicht op.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn de kosten van een slimme meter?
Wanneer krijg ik een slimme meter?
Mag ik een slimme meter weigeren?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON