Algemeen

Wat betekent de Europese Dienstenrichtlijn voor mij als dienstverlener?

Dienstenrichtlijn biedt 1 dienstenloket

In de Dienstenrichtlijn is vastgelegd dat alle EU-lidstaten een dienstenloket moeten hebben. Hier kunnen dienstverleners vergunningen van de overheid online aanvragen en ontvangen. In Nederland is Ondernemersplein.nl dit dienstenloket. Via de berichtenbox op Ondernemersplein.nl kunt u online uw zaken regelen.

De Europese Commissie (EC) heeft een overzichtswebsite die toegang biedt tot de elektronische dienstenloketten van de overige EU-lidstaten.

Dienstenrichtlijn vermindert belemmeringen

In het kader van de Dienstenrichtlijn is een aantal regels voor het leveren van diensten geschrapt en vereenvoudigd. Ook aanvraagprocedures zijn vereenvoudigd.

Vergunningen voor onbepaalde tijd

Vergunningen worden in principe voor onbepaalde tijd verstrekt. Overheden mogen dienstverleners niet meer verplichten hun vergunning jaarlijks te verlengen.

Altijd een ontvangstbevestiging

Een bestuursorgaan is verplicht om de ontvangst van uw vergunningaanvraag te bevestigen. In de ontvangstbevestiging moet het bestuursorgaan ook de termijn aangeven waarbinnen het zal reageren. Deze termijn mag maximaal 1 keer worden verlengd, maar alleen wanneer de complexiteit van uw aanvraag dat noodzakelijk maakt. Deze verlenging moet dan ook gebaseerd zijn op goede redenen.

Geen bericht, goed bericht

Bij een aantal vergunningen geldt het principe 'geen bericht, goed bericht' (de zogeheten Lex silencio positivo). Als het bestuursorgaan niet binnen de in de ontvangstbevestiging vermelde termijn beslist op uw aanvraag, dan krijgt u de vergunning automatisch. Dit spoort bestuursorganen aan om binnen de gestelde termijn te reageren. Of de Lex silencio positivo van toepassing is, wordt vermeld op de ontvangstbevestiging.

Nederlandse papieren vaker geldig over de grens

De Dienstenrichtlijn benadrukt ook nog eens het bestaande principe van de wederzijdse erkenning binnen de Europese Unie (EU). Wilt u bijvoorbeeld in Duitsland een café openen en bent u in het bezit van een Nederlandse Verklaring Sociale Hygiëne, dan moet de Duitse overheid deze verklaring accepteren. Zij mag u niet vragen om ook een Duits certificaat te behalen voor normen waar u al aan voldoet. Wel kan de Duitse overheid u verzoeken een niet-beëdigde vertaling van het certificaat te overleggen. Ook mag zij controleren of de gecontroleerde normen gelijkwaardig zijn aan de normen die Duitsland hanteert. Als deze normen afwijken, mag er een nadere keuring worden verplicht voor de ontbrekende of afwijkende normen.

Informatieplicht voor dienstverleners

De Dienstenrichtlijn verplicht u informatie te geven aan de afnemer van uw diensten. Bij internationaal dienstenverkeer is wederzijds vertrouwen belangrijk.

Dienstenwet

De Dienstenrichtlijn is in Nederland vastgelegd in de Dienstenwet.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat betekent de Europese Dienstenrichtlijn voor mij als dienstverlener?
Welke verplichtingen stelt de Europese Dienstenrichtlijn aan overheden?

Externe artikelen
EU-Dienstenrichtlijn

Download: HTML | CSV | Excel | JSON