Algemeen

Hoe weet ik of een product of dienst een certificaat heeft?

Soorten certificaten

Er worden certificaten afgegeven voor een:

  • Product of dienst
    Het certificaat bewijst dat het product of de dienst voldoet aan bepaalde eisen (voor veiligheid, kwaliteit of milieu).
  • Bedrijfsproces of systeem
    Het certificaat toont aan dat een bedrijf bijvoorbeeld goed met het milieu omgaat.
  • Persoon
    Het certificaat geeft aan dat de persoon over bepaalde kennis en vaardigheden beschikt.

Nut van certificaten

Certificaten helpen consumenten bij de aankoop van producten of diensten. Producenten gebruiken het certificaat om hun concurrentiepositie te versterken. Ze kunnen laten zien dat het product, de dienst of het bedrijf aan bepaalde eisen voldoet. Bijvoorbeeld aan klanten of opdrachtgevers.

Certificaat soms verplicht

Certificatie is een vorm van zelfregulering: bedrijven en brancheorganisaties maken onderling afspraken en laten die door onafhankelijke certificatie-instellingen controleren.

Soms stelt de overheid certificaten verplicht. Bijvoorbeeld het certificaat van vakbekwaamheid voor mensen die met asbest werken. Of de wettelijk verplichte arbo-certificaten. Ook een opdrachtgever kan het bezit van een certificaat als eis stellen.

Certificatieschema's

Een certificaat wordt toegekend aan de hand van certificatieschema's. Hierin staan de eisen aan het product, de dienst, het systeem of de persoon. Certificerende instellingen controleren regelmatig of de certificaathouder nog aan de eisen voldoet.

Certificaten afgeven

Iedereen kan certificaten afgeven. Maar het geeft meer vertrouwen als gespecialiseerde certificerende en keurende instellingen (cki's) ze afgeven. Deze instellingen kunnen geaccrediteerd zijn. Dat wil zeggen dat cki's zelf ook zijn getoetst of ze aan bepaalde eisen voldoen. Een accreditatie toont aan dat een cki onpartijdig en deskundig is.

Verschil keurmerk en certificaat

Een certificaat is een document (schriftelijk bewijs) waarin staat wat de kwaliteit van een product of dienst is. Een keurmerk is een logo dat laat zien dat een product of dienst een certificaat heeft.

Bij een certificaat kan dus een keurmerk horen. Bij producten staat het logo van een keurmerk vaak op het etiket. Voorbeelden hiervan zijn het Milieukeur, PEFC-keur voor verantwoord geproduceerd hout. Of het KEMA Keur voor elektrische producten.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe weet ik of het gehalte aan goud, zilver of platina in een artikel klopt?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON