Algemeen

Hoe ben ik als klant van mijn energiebedrijf beschermd?

Autoriteit Consument en Markt

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de energiemarkt. De ACM beschermt uw positie als consument. Ook zorgt de ACM ervoor dat de energiemarkt zo goed en vrij mogelijk werkt.

Werving door energiebedrijven

Energieleveranciers werven actief klanten. Energiebedrijven moeten u correct benaderen. Verder moeten zij u alle informatie geven die nodig is om een goede keuze te maken. Daarom zijn er bijvoorbeeld de Colportagewet en de Richtsnoeren Informatieverstrekking Energieleveranciers aan Consumenten. In het bel-me-niet-register kunt u aangeven dat bedrijven u niet mogen bellen om allerlei aanbiedingen te doen. De ACM controleert of energiebedrijven hun klanten correct behandelen en onderzoekt misstanden.

Bescherming tegen afsluiten energie

Heeft u betalingsachterstanden of schulden? Dan mag het energiebedrijf niet zomaar uw gas en licht afsluiten. Dat mag pas als u niet reageert op betalingsherinneringen. Bovendien moet u de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan een betalingsregeling of schuldhulpverlening. Kiest u voor een betalingsregeling of schuldhulpverlening? Dan mag het energiebedrijf uw gas en licht helemaal niet afsluiten.

Energiebedrijven hebben een convenant afgesloten met de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening. Hierin hebben ze afgesproken dezelfde regels te hanteren voor zomer en winter.

Bescherming bij blokverwarming of stadsverwarming

Huishoudens met stadsverwarming of blokverwarming kunnen niet zelf hun energieleverancier kiezen. Energiebedrijven zouden hier misbruik van kunnen maken. Om dat te voorkomen zijn er regels. Zo mag het maximumtarief voor warmte bijvoorbeeld niet hoger mag zijn dan wat mensen zouden betalen als ze zelf een gasaansluiting en een ketel hadden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn energieleverancier?
Waar moet ik op letten als ik energieleveranciers vergelijk?
Werkt mijn cv-ketel ook goed op geïmporteerd aardgas?
Wat is het energielabel voor huishoudelijke apparatuur?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON