Algemeen

Leveren de Belgische kerncentrales in Doel en Tihange gevaar op voor Nederland?

Kerncentrale Doel 3 en Tihange 2: haarscheurtjes

Tijdens gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden aan de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 in augustus 2012 zijn er afwijkingen gevonden in de dichtheid van de stalen wanden van de reactorvaten. Bovendien lekte een van de reactoren in Tihange radioactief besmet water. In Doel staan 4 kerncentrales bij elkaar op een plek bij de haven van Antwerpen. In Tihange staan 3 kerncentrales bij elkaar op een plek aan de rivier de Maas. Na deze bevindingen werden de centrales stilgelegd.

Onderzoek naar afwijkingen

Electrabel, de eigenaar van de kerncentrales, heeft van augustus 2012 tot en met mei 2013 onderzoeken uitgevoerd. In de onderzoeken is gekeken naar de gevonden afwijkingen en de gevolgen voor de veiligheid.

Vervolgens zijn deze onderzoeken door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) beoordeeld. Het FANC is tot de conclusie gekomen dat de gevonden afwijkingen geen invloed hebben op de veiligheid van de kerncentrale. Daarom mochten de kerncentrales weer opstarten. Wel heeft het FANC wel een aantal extra verplichtingen aan Elektrabel opgelegd. Bijvoorbeeld bijhouden hoe de afwijkingen zich gedragen in de tijd.

Kerncentrale Tihange 1: lekkage

Een van de kernreactoren in Tihange, ten zuiden van Luik, heeft te kampen met lekkage. Het lek in reactor Tihange 1 bevindt zich in een bassin voor de opslag van splijtstofstaven. Dit bassin heeft een dubbele wand, het lek zit in de binnenste wand. Het radioactief besmette water dat weglekt, wordt binnen de installatie zelf opgevangen. Het komt dus niet in het milieu. Het lek vormt volgens de FANC geen bedreiging voor mens, dier en milieu.

Maatregelen Nederlandse overheid

Er is geen sprake van risico's voor mens en milieu. Daarom dringt Nederland bij de Belgische overheid niet aan op sluiting van de kernreactoren in Tihange of Doel. De Nederlandse en Belgische overheid wisselen regelmatig informatie uit over de veiligheid van de kerncentrales. Ook overlegt de landelijke overheid geregeld met de veiligheidsregio in de grensstreek over samenwerking bij calamiteiten. Verder controleert Nederland voortdurend de kwaliteit van het Maaswater op radioactiviteit. Tot nu toe zijn hiervan geen sporen gevonden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Aan welke voorwaarden moeten nieuwe kernreactoren voldoen?
Hoe werkt de kerncentrale van Borssele?
Welke kerncentrales zijn er in Nederland?
Hoe is Nederland voorbereid op een kernongeval?
Hoe veilig zijn kerncentrales in Nederland?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON