Algemeen

Waar kan ik oneerlijke concurrentie van de overheid of van een bedrijf melden?

Oneerlijke concurrentie van de overheid melden

Om oneerlijke concurrentie van de overheid met bedrijven te voorkomen, moeten overheden zich aan regels houden. Deze gedragsregels zijn sinds 1 juli 2012 opgenomen in de Wet Markt en Overheid.

Vindt u dat de overheid oneerlijk concurreert en zich niet aan de gedragsregels houdt? Dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar u problemen mee heeft. Ook kunt u met uw klacht over oneerlijke concurrentie van de overheid terecht bij de ACM.

De ACM kan dan een onderzoek instellen naar concurrentievervalsing. Als de ACM vaststelt dat de wet wordt overtreden, kan zij een boete of een last onder dwangsom opleggen.

Kartel, misbruik van een economische machtspositie of fusie

Ondernemers die vermoeden dat een bedrijf de Mededingingswet overtreedt, kunnen dit melden bij de ACM. Consumenten kunnen hun tip doorgeven via ConsuWijzer.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON