Algemeen

Welke regels gelden er voor dierenwelzijn?

Regels dierenwelzijn

Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven van een dier. Er zijn bepaalde regels voor de omgang met dieren. Deze regels moeten het welzijn en de gezondheid van dieren beschermen. Bijvoorbeeld regels voor de huisvesting of het slachten van dieren.

Hulpbehoevende dieren moeten de zorg krijgen die zij nodig hebben. En het is verboden om dieren onnodig pijn te doen of te verwonden (verbod op dierenmishandeling).

Dierenwelzijnsregels vielen tot 1 juli 2014 onder de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD). Sinds 1 juli 2014 gelden de regels onder de Wet Dieren.

Een overzicht van de welzijnseisen voor dieren staat op Ondernemersplein.nl. De regels voor dierenwelzijn staan ook op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Welzijnregels wilde dieren

Het verbod op dierenmishandeling geldt ook voor wilde dieren. De regels voor de bescherming van in het wild voorkomende dier- en plantsoorten staan in de Flora- en faunawet.

Welzijnregels circusdieren

De regels voor dierenwelzijn gelden ook voor circusdieren. Daarnaast hebben circussen richtlijnen voor het houden en laten optreden van dieren in circussen. De Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) heeft deze richtlijnen opgesteld.

Boete voor overtreden welzijnregels bij diertransport

Voor het vervoer van hobbydieren en productiedieren gelden onder andere regels voor de reis- en rusttijden. Ook zijn er regels voor de vakbekwaamheid van de vervoerder. Verder moet een voertuig voldoen aan technische eisen.

Overtreden bedrijven deze regels? Dan kunnen zij een bestuurlijke boete krijgen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Als dat niet helpt, kan de vergunning van de vervoerder worden geschorst of ingetrokken.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Mag mijn kat, fret of hond mee op vakantie?
Hoe is de aanpak van agressieve honden geregeld?
Wat is papegaaienziekte?
Hoe kan ik een klacht indienen over een dierenarts?
Waar vind ik informatie over het aanschaffen en houden van huisdieren?
Moet mijn paard een paardenpaspoort hebben?
Moet ik mij laten registreren in het Diergeneeskunderegister?
Wat is het rhinovirus bij paarden?
Waar kan ik dierenmishandeling en dierenverwaarlozing melden?
Mag ik een huisdier uit het buitenland meenemen naar Nederland?
Moeten mijn vogels een pootring hebben?
Moet ik mijn hond laten chippen en registreren?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON