Algemeen

Wat is het rhinovirus bij paarden?

Verschijnselen besmetting rhinovirus

Het rhinovirus waart voortdurend rond. Onder normale omstandigheden hebben paarden er weinig last van. Bij verminderde weerstand kan het rhinovirus toeslaan en een infectie veroorzaken. Besmetting met het rhinovirus (rhinopneumonie) vindt plaats via de luchtwegen.

Geïnfecteerde paarden kunnen 3 soorten verschijnselen vertonen:

  • Luchtwegproblemen (gesnotter, hoesten, koorts). Deze vorm komt het meest voor en is het minst schadelijk. Paarden herstellen meestal volledig van de luchtweginfectie.
  • Spontane abortus. Hierbij overlijdt het veulen, maar heeft de merrie meestal geen last van ziekteverschijnselen.
  • Evenwichtsstoornissen en verlamming. Deze neurologische vorm geeft soms wel ernstige problemen. Zijn de verschijnselen niet te erg? Dan kunnen ook deze paarden met een goede verzorging gedeeltelijk of helemaal herstellen.

Bestrijding en preventie rhinovirus

De paardensector heeft besloten een aantal maatregelen te nemen om verspreiding van het rhinovirus tegen te gaan. De belangrijkste maatregel is zorgen dat paarden niet met elkaar in contact kunnen komen. Daarom adviseert de Sectorraad Paarden om paarden niet te vervoeren, tenzij dit strikt noodzakelijk is.

Het rhinovirus is niet gevaarlijk is voor mensen. Maar mensen kunnen de ziekte wel overbrengen van het ene naar het andere paard. Die overdracht vindt plaats via kleren en handen. Goed douchen en schone kleren en schoenen dragen kan deze vorm van overdracht uitsluiten.

Vaccinatie tegen het rhinovirus is wel mogelijk, maar biedt geen volledige bescherming.

Geen meldplicht besmetting rhinovirus

Veehouders hoeven besmetting met het rhinovirus niet te melden. Meldingen van dierziektes zijn alleen verplicht als overheidsingrijpen nodig is, bijvoorbeeld omdat er gevaar is voor de volksgezondheid.

Een uitbraak van het rhinovirus kan vaak op het bedrijf zelf behandeld en voorkomen worden. Vermoedt de eigenaar van een paard besmetting met het rhinovirus? Dan moet hij in overleg met de dierenarts zelf een bloedmonster laten nemen en dit laten onderzoeken. De Gezondheidsdienst voor Dieren voert dit onderzoek uit.

Rol van de overheid bij rhinovirus

De Rijksoverheid ondersteunt de paardensector bij het geven van voorlichting. Dat doet ze onder meer door subsidie te geven aan het Nationaal Hippisch Kenniscentrum (NHK). Ook steunt de overheid de paardensector financieel bij het oprichten van een gezondheidsloket voor dierziektes.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Mag mijn kat, fret of hond mee op vakantie?
Hoe is de aanpak van agressieve honden geregeld?
Wat is papegaaienziekte?
Hoe kan ik een klacht indienen over een dierenarts?
Waar vind ik informatie over het aanschaffen en houden van huisdieren?
Moet mijn paard een paardenpaspoort hebben?
Moet ik mij laten registreren in het Diergeneeskunderegister?
Waar kan ik dierenmishandeling en dierenverwaarlozing melden?
Welke regels gelden er voor dierenwelzijn?
Mag ik een huisdier uit het buitenland meenemen naar Nederland?
Moeten mijn vogels een pootring hebben?
Moet ik mijn hond laten chippen en registreren?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON