Algemeen

Mag mijn abonnement stilzwijgend verlengd worden?

Abonnement op bladen en tijdschriften

Een krant of tijdschrift mag uw abonnement stilzwijgend met maximaal 3 maanden verlengen. Zegt u binnen die periode uw abonnement op, dan geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand. U moet dan wel het stilzwijgend verlengde abonnement 'uitzitten'.

Uw abonnement kan ook stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd. Ook dan heeft u een opzegtermijn van ten hoogste 1 maand. Alleen bij tijdschriften die minder dan 1 keer per maand verschijnen geldt een opzegtermijn van maximaal 3 maanden.

Abonnement voor telefoon, internet en televisie

Een abonnement voor internet, telefoon of televisie sluit u meestal af voor 1 of 2 jaar. Zegt u dit abonnement niet op na afloop van deze periode? Dan wordt uw abonnement door de aanbieder automatisch (stilzwijgend) omgezet naar een contract van onbepaalde tijd. U kunt dan uw abonnement te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. 

Proefabonnementen op bladen en tijdschriften

Bij proefabonnementen op bladen of tijdschriften is stilzwijgende verlenging niet toegestaan. Na de afgesproken proefperiode stopt het abonnement vanzelf. U hoeft een proefabonnement dus niet op te zeggen.

Opzeggen abonnement of contract

Voor opzegging bestaan wettelijke regels. Deze verschillen per abonnement of contract. Zo verschilt  de opzegtermijn van een kwartaaltijdschrift met de opzegtermijn van een sportabonnement of energiecontract. U kunt opzeggen op dezelfde manier als waarop u het abonnement of contract heeft afgesloten (voorbeeldbrief van ConsuWijzer). Hebt u uw abonnement online afgesloten? Dan moet u ook online kunnen opzeggen, bijvoorbeeld via e-mail.

Bij een proefabonnement geldt nooit een opzegtermijn.

Consuwijzer: informatie en advies over opzegging en verlenging van uw abonnement

Op de website van Consuwijzer leest u wat uw rechten zijn als consument. ConsuWijzer is het overheidsloket voor consumenten. Met juridische vragen kunt u terecht bij het Juridisch Loket.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn mijn rechten bij verkoop buiten de winkelruimte?
Wat zijn mijn rechten en plichten bij een koopovereenkomst?
Wat moet ik doen als een bedrijf ongevraagd een product opstuurt?
Wat zijn mijn rechten bij een product dat kapot is?
Welke garanties heb ik op een product?
Mag de overheid zich bemoeien met de prijzen van producten en diensten?
Moet er een prijs op een product staan?
Wat kan ik doen tegen ongewenste reclame en folders in mijn brievenbus?
Wanneer mag ik een koopovereenkomst ontbinden?
Waar kan ik een klacht indienen over misleidende reclame?
Wat zijn mijn rechten bij kopen op afstand?
Wanneer kan ik een klacht indienen bij De Geschillencommissie?
Zijn feestdagen van invloed op een betalingstermijn of reactietermijn?
Waar kan ik terecht voor juridische hulp of juridisch advies?
Wat is arbitrage?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON