Algemeen

Hoe weet ik of een keurmerk betrouwbaar is?

Eisen aan het keurmerk

Als een fabrikant een keurmerk op zijn product wil zetten, heeft hij toestemming nodig van de keurmerkeigenaar. Dit kan een persoon zijn of een organisatie (rechtspersoon). De keurmerkeigenaar controleert of producten voldoen aan de eisen van het keurmerk.

De keurmerkeigenaar kan de controle uitbesteden aan een keurmerkverlener. Het product moet dan aan dezelfde eisen voldoen.

Keurmerken voor diensten

Er zijn ook keurmerken voor diensten, bijvoorbeeld vervoer of zorg. Voorbeelden van deze keurmerken zijn Erkende Verhuizers of de Erkende Installateur. Op ConsuWijzer kunt ook zien of keurmerken betrouwbaar zijn.

Nut van keurmerken

U kunt aan het keurmerk herkennen of het product voldoet aan bepaalde eisen. Zo kunt u een goede keuze maken voordat u een product koopt.

Producenten gebruiken het keurmerk om hun concurrentiepositie te versterken. Zij kunnen aan klanten en opdrachtgevers laten zien dat het product of het bedrijf aan bepaalde eisen voldoet.

Klacht over keurmerk

Vindt u dat een product of dienst onterecht een keurmerk heeft? Dan kunt u contact opnemen met de keurmerkeigenaar. Op Consuwijzer en Milieu Centraal staan overzichten van keurmerken. Hier vindt u ook het adres en het telefoonnummer van de keurmerkeigenaar.

Ondernemers mogen niet zeggen dat ze zijn aangesloten bij een keurmerk als dat niet zo is. Want de verkoop van producten of diensten mag niet misleidend zijn. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek. Hierin staan regels over oneerlijke handelspraktijken. Denkt u dat een ondernemer zich hier niet aan houdt? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij ConsuWijzer.

Accreditatie: toetsen van keurmerken

Iedereen kan keurmerken afgeven. Maar het geeft meer vertrouwen als gespecialiseerde certificerende en keurende instellingen (cki's) ze afgeven. Deze instellingen kunnen geaccrediteerd zijn. Dat wil zeggen dat cki's zelf ook zijn getoetst of ze aan bepaalde eisen voldoen. Een accreditatie toont aan dat een cki onpartijdig en deskundig is.

De Raad voor Accreditatie biedt een overzicht van geaccrediteerde instellingen.

Verschil keurmerk en certificaat

Een keurmerk en een certificaat zijn kwaliteitslabels. Bij keurmerken herkent u de kwaliteit aan een logo. Bij certificaten staat een omschrijving van de kwaliteit in een document.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON