Algemeen

Hoe kan ik mijn duurzame initiatief voor een Green Deal aanmelden?

Contact met Rvo.nl over uw duurzame initiatief

Wilt u verkennen of het zinvol kan zijn om uw initiatief voor een Green Deal aan te melden? Neem dan contact op met de afdeling Klantcontact van Rvo.nl: 088-0424242. Vervolgens komt u in een keuzemenu terecht. U kunt kiezen voor duurzaam ondernemen en daarna voor Green Deal (menukeuze 2 en 4).

Eventueel kunt u uw belangstelling of vraag ook aangeven op een contactformulier van Rvo.nl. Vermeld erbij dat het om een Green Deal gaat. De afdeling Klantcontact neemt dan binnen 2 (werk)dagen contact met u op.

Link naar formulier om uw duurzame initiatief aan te melden

Wilt u na het contact met Klantcontact uw initiatief aanmelden? Dan krijgt u van Klantcontact de link naar een online formulier met bijbehorende toelichting. Binnen 6 weken krijgt u dan antwoord. U hoort dan of u een uitnodiging krijgt voor een gesprek.

Uitgangspunten Green Deal

Bij de aanmeldingen voor de Green Deal, hanteert de Rijksoverheid de volgende uitgangspunten:

  • Het plan heeft een heldere doelstelling voor verduurzaming. Bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen, biodiversiteit, water, mobiliteit, energie, klimaat, voedsel, bouw en biobased economy.
  • Het plan zorgt aantoonbaar voor duurzame, economische groei ('groene groei').
  • Het plan is rendabel of zal dat aantoonbaar in de toekomst moeten zijn.
  • Het plan is inspirerend. Andere sectoren of regio's kunnen het initiatief eenvoudig navolgen.
  • Het plan ondervindt belemmeringen bij de realisatie. En de Rijksoverheid kan een rol spelen door deze belemmeringen weg te nemen.
  • Het plan heeft snel resultaat. Bij voorkeur binnen 3 jaar.
  • Het plan heeft een aantoonbare, toegevoegde waarde ten opzichte van eerdere, vergelijkbare deals.
  • De indiener speelt zelf een actieve rol bij de uitvoering van het plan.
  • Het plan is technisch uitvoerbaar.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON