Algemeen

Wat zijn de regels voor de jacht?

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vindt u informatie over de  jacht.

Jachtakte

Om te mogen jagen met een geweer heeft u een geldige jachtakte (jachtvergunning) nodig. Verder heeft u onder meer een wapenkluis, een wapenvergunning en een jachtdiploma nodig. Een jachtakte vraagt u aan bij de politie. De akte is 1 jaar geldig, van 1 april tot 1 april.

Valkeniersakte

Om met een jachtvogel (slechtvalk of havik) te mogen jagen heeft u een valkeniersakte nodig. Daarvoor moet u het valkeniersexamen hebben gehaald. U vraagt de akte aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De akte is 1 jaar geldig, van 1 april tot 1 april.

Kooikersakte

Een kooikersakte heeft u nodig voor de jacht met een eendenkooi. U moet het kooikersexamen hebben gehaald of daarvan vrijgesteld zijn. De akte vraagt u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Ook deze akte is 1 jaar geldig, van 1 april tot 1 april.

Jachtseizoen

De Flora- en faunawet wijst 6 wilde diersoorten aan als wildsoort. Per wildsoort geldt een periode waarin de jacht is toegestaan:

Tabel met jachtseizoen per wildsoort

wilde eend

15 augustus tot en met 31 januari

 haas 15 oktober tot en met 31 december
 fazantenhen 15 oktober tot en met 31 december
 fazantenhaan 15 oktober tot en met 31 januari
 houtduif 15 oktober tot en met 31 januari
 konijn 15 augustus tot en met 31 januari
 patrijs

jacht is niet toegestaan

Jachtmiddelen

U mag de volgende jachtmiddelen gebruiken:

  • geweren;
  • honden (geen lange honden zoals windhonden);
  • gefokte jachtvogels (havik en slechtvalk);
  • geregistreerde eendenkooien;
  • lokeenden of lokduiven (deze mogen niet blind of verminkt zijn);
  • fretten;
  • buidels.

Geweren kunt u op uw jachtakte laten bijschrijven.

Schadebestrijding en wildbeheer

U mag alleen jagen op de wildsoorten en in de perioden die de Flora- en faunawet aanwijst. Deze wet stelt ook vast welke dieren beschermd zijn. De wet staat het doden van beschermde dieren in 2 gevallen toe:

U heeft dan een ontheffing of vrijstelling op grond van de Flora- en faunawet nodig. Deze vraagt u aan bij de provincie of bij RVO.nl . 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON