Algemeen

Kan ik voor mijn bedrijf financiering of subsidie krijgen voor innovatie?

Belastingvoordeel voor innovatie

Via de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering kunt u financiële ondersteuning aanvragen voor technologische innovatie voor uw bedrijf. De WBSO vermindert de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), dat te vergelijken is met Research and Development (R&D).

Bovendien mag u een percentage van de kosten en investeringen voor Research & Development (RDA) extra aftrekken van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Verder geldt voor de winst die voortvloeit uit octrooien of uit activiteiten die onder de WBSO-regeling vallen, een lager belastingtarief (de 'innovatiebox'): 5% in plaats 25%.

Innovatiekredieten in het MKB

Voor innovatie in het bedrijfsleven is er het innovatiekrediet. Als u een innovatief idee heeft voor uw bedrijf maar niet beschikt over de financiële middelen, kunt u via deze regeling financiering krijgen. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het innovatiekrediet is onderdeel van het Innovatiefonds MKB+.

Subsidie voor innovatieve MKB'ers in topsectoren

Via de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) kunt u als MKB'er in een van topsectoren subsidie krijgen voor innovatie.

Subsidie is mogelijk in onder meer de volgende gevallen:

  • Om samen met andere MKB-ondernemers een product of techniek te ontwikkelen.
  • Om uit te zoeken wat de kansen zijn om een bepaald product op de markt te brengen.
  • Om een kennisinstelling een bepaalde onderzoeksvraag te laten beantwoorden ('kennisvoucher').

RVO voert de regeling uit.

Subsidie voor internationale innovatie

Voor internationale innovatieprojecten zijn er meerdere subsidieregelingen.

  • De regeling Eurostars subsidieert bedrijven en kennisinstellingen die met buitenlandse partijen willen samenwerken in projecten rondom technologische innovatie. Eurostars richt zich daarbij vooral op het high tech MKB.
  • Het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) heeft als voornaamste doelgroep kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's of mkb's). Het kaderprogramma ondersteunt innovatieactiviteiten (waaronder eco-innovatie), zorgt voor betere toegang tot financiering en biedt ondersteuningsdiensten aan ondernemingen.
  • Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 loopt sinds 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7).

Een compleet overzicht van subsidies en regelingen vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan mijn bedrijf krediet krijgen om door te groeien?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON