Algemeen

Kan mijn bedrijf krediet krijgen om door te groeien?

Borgstellingregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)

De BMKB is voor middelgrote en kleinere bedrijven. Zij komen voor BMKB in aanmerking als ze bij een kredietaanvraag de bank te weinig zekerheid (onderpand) bieden. Het gaat om onderpand in de vorm van gebouwen of machines.

Is dat het geval? Dan kan de overheid via de BMKB een garantie afgeven voor een deel van de lening. Informatie hierover staat op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rvo.nl). Op die manier is de bank eerder bereid een lening te geven.

Groeifaciliteit

De Groeifaciliteit is een garantieregeling. De regeling moet banken en investeerders over de streep trekken om ondernemers te steunen met risicodragend kapitaal. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een innovatief product, een overname of om snelle groei mogelijk te maken. Met de Groeifaciliteit krijgt een financier de garantie dat de overheid 50% van een eventueel verlies vergoedt. Dit verlaagt het risico van de financier. De garantie geldt tot een bedrag van maximaal € 25 miljoen.

U kunt via Rvo.nl deelnemen aan de Groeifaciliteit.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

De Garantie Ondernemingsfinanciering is een regeling voor (middel)grote bedrijven. Banken krijgen een garantie van 50%. Dit vergroot de mogelijkheden van banken om nieuwe leningen en/of bankgaranties te geven. Het gaat om leningen van minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen.

U kunt de Garantie Ondernemingsfinanciering aanvragen via RVO.nl.

Microfinanciering

Microkredieten zijn voor startende ondernemers en andere kleine ondernemers die een kleine lening (microkrediet) nodig hebben. Het gaat vooral om bedrijfjes die ook met een borgstelling niet in aanmerking komen voor een lening. Een microkrediet bedraagt maximaal € 50.000.  Kleine (eenmans)zaken hebben vaak ook meer begeleiding nodig, zoals coaching of advies. Bjvoorbeeld om een goed ondernemingsplan te schrijven. Ook dit valt onder microfinanciering.

Op Ondernemersplein.nl kunt u meer lezen over microkredieten. En waar u terecht kunt voor een microkrediet.

MKB aantrekkelijk maken voor financiers

Het kabinet wil het voor financiers aantrekkelijk maken om in het mkb te investeren. Daarom neemt het kabinet de volgende maatregelen:

  • De Rijksoverheid stelt € 500 miljoen beschikbaar voor de financiering van het 'Achtergestelde Leningenfonds'. Dit is een fonds van private investeerders. Hiermee kunnen ondernemers hun vermogenspositie versterken.
  • Het Rijk stelt € 100 miljoen extra beschikbaar voor het al bestaande Dutch Venture Initiative. Dit fonds spoort investeerders aan het mkb van eigen vermogen te voorzien.
  • De Rijksoverheid staat voor € 100 miljoen extra garant voor kredietinstelling Qredits. Ondernemers kunnen al bij Qredits terecht voor leningen tot € 150.000. Met de staatgarantie zijn leningen tot € 250.000 en kredieten voor werkkapitaal mogelijk.
  • Het kabinet stelt € 400 miljoen beschikbaar voor alternatieve financieringsinitiatieven. Bijvoorbeeld voor crowdfundingcampagnes.
  • Voor financiering van ondernemersplannen in de ontwikkelingsfase trekt het kabinet € 25 miljoen extra uit.
  • Er komt € 5 miljoen beschikbaar om mkb-ers te helpen voorfinanciering van hun klanten of bank  te krijgen. Dit heet 'ketenfinanciering'.
  • Het kabinet trekt € 5 miljoen uit om kennis en vaardigheden van het kleinbedrijf te verbeteren. Zo kunnen ondernemers hun slagingskans van een financieringsaanvraag bij een bank of financier vergroten.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik voor mijn bedrijf financiering of subsidie krijgen voor innovatie?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON