Algemeen

Hoe is Nederland voorbereid op een kernongeval?

Responsplan NPK

Het responsplan NPK beschrijft onder andere de typen stralingsongevallen en het verloop van de crisisoperatie. In de regionale crisisplannen staan maatregelen beschreven. Deze moeten worden voorbereid en tijdens een ongeval worden uitgevoerd (zoals schuilen, jodiumtabletten en evacuatie). Ook staat beschreven hoe de rampbestrijding in verschillende stadia wordt uitgevoerd en wie wat moet regelen.

Rampbestrijdingsplan kerncentrales Borssele en Doel

In Nederland is voor zowel de kerncentrale Borssele als voor de kerncentrale Doel (in België; 2 kilometer van de Nederlandse grens) een rampbestrijdingsplan opgesteld. De coördinatie van een (dreigend) kernongeval van beide centrales ligt bij het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Oefeningen en opleidingen

Mensen die bij de kernongevallenbestrijding betrokken zijn, worden door opleidingen, trainingen en oefenprogramma's voorbereid op de bestrijding van een kernongeval. In 2011 is de laatste grote nationale oefening geweest. Jaarlijks organiseert de overheid diverse kleinere oefeningen.

Afstemming met buurlanden bij kernongevallen

Kernongevallen kunnen grensoverschreidend zijn. De EU-lidstaten hebben afgesproken dat buurlanden elkaar dan zo snel mogelijk alarmeren en van informatie voorzien.

Aansprakelijkheid bij kernongevallen

De Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Wako) regelt de aansprakelijkheid van exploitanten van nucleaire installaties voor kernongevallen. De exploitant is namelijk verantwoordelijk voor schade bij kernongevallen

De expliotant moet deze aansprakelijkheid moet verzekeren tot een maximumbedrag van € 1,2 miljard. Voor grotere schades geldt een staatsgarantie tot € 2,3 miljard. Voor de staatsgarantie betaalt de exploitant jaarlijks een vergoeding aan de Nederlandse staat.

Een aanpassing van de Wako waarbij het bedrag van de staatsgarantie wordt verhoogd naar €3,2 miljard wacht nog op in werkingtreding.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Aan welke voorwaarden moeten nieuwe kernreactoren voldoen?
Hoe werkt de kerncentrale van Borssele?
Welke kerncentrales zijn er in Nederland?
Leveren de Belgische kerncentrales in Doel en Tihange gevaar op voor Nederland?
Hoe veilig zijn kerncentrales in Nederland?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON