Algemeen

Hoe kan ik een klacht indienen over een dierenarts?

Klacht over dierenarts indienen bij het Veterinair Tuchtcollege

U kunt uw klacht over een dierenarts alleen schriftelijk indienen bij het Veterinair Tuchtcollege. Uw schriftelijke klacht moet u voorzien van informatiemateriaal, zoals een patiëntenkaart.

U kunt alleen een klacht indienen bij slechte behandeling van een dier door een dierenarts. U kunt geen klacht indienen tegen bijvoorbeeld een te hoge rekening of tegen een dierenkliniek. Een klacht indienen bij het Veterinair Tuchtcollege is gratis.

Behandelingsprocedure klacht over dierenarts

Wanneer het Veterinair Tuchtcollege uw klacht tegen een dierenarts in behandeling neemt, begint een schriftelijk vooronderzoek. Hierbij kijkt het college of u uw klacht juist heeft ingediend.

Als uw klacht terecht is, vindt een openbare zitting plaats. Ongeveer 2 tot 4 weken voor de zitting krijgt u een oproep. Het Veterinair Tuchtcollege kan ook getuigen oproepen. Na de zitting hoort u wanneer de uitspraak is. De uitspraak vindt in het openbaar plaats. De gehele procedure vanaf de behandeling van uw klacht duurt minstens een half jaar.

Brochure en klachtenformulier Veterinair Tuchtcollege

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Veterinair Tuchtcollege. Het Tuchtcollege heeft een brochure die de werkwijze van het college uitgebreid behandelt. U vindt daarin ook een klachtenformulier. Dit formulier vult u in en stuurt u met uw eigen brief en bewijsstukken naar het Tuchtcollege.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Mag mijn kat, fret of hond mee op vakantie?
Hoe is de aanpak van agressieve honden geregeld?
Wat is papegaaienziekte?
Waar vind ik informatie over het aanschaffen en houden van huisdieren?
Moet mijn paard een paardenpaspoort hebben?
Moet ik mij laten registreren in het Diergeneeskunderegister?
Wat is het rhinovirus bij paarden?
Waar kan ik dierenmishandeling en dierenverwaarlozing melden?
Welke regels gelden er voor dierenwelzijn?
Mag ik een huisdier uit het buitenland meenemen naar Nederland?
Moeten mijn vogels een pootring hebben?
Moet ik mijn hond laten chippen en registreren?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON