Algemeen

Aan welke voorwaarden moeten nieuwe kernreactoren voldoen?

Eisen bouw nieuwe kernreactoren

De voorwaarden voor de bouw van een kerncentrale hebben betrekking op:

  • de nucleaire veiligheid;
  • radioactief afval;
  • ontmanteling;
  • uranium;
  • non-proliferatie (Het voorkomen dat nucleair materiaal en gevoelige nucleaire materiaal of kennis in verkeerde handen komt wordt non-proliferatie genoemd. Op basis van het EURATOM en Non-proliferatieverdrag is Nederland verplicht zijn nucleaire activiteiten onder internationaal toezicht te plaatsen);
  • beveiliging en anti-terreurmaatregelen;
  • kennisinfrastructuur;
  • ruimtelijke ordening;
  • maatschappelijke en procedurele aspecten.

Wie een kerncentrale wil bouwen, moet hiervoor bij de Rijksoverheid een vergunningsaanvraag indienen. Voor de bouw van nieuwe kerncentrales gelden strenge eisen. Deze eisen hebben onder meer betrekking op het ontwerp, de opslag van het radioactief afval en anti-terreurmaatregelen.

De Rijksoverheid werkt op dit moment aan vernieuwing en verscherping van de regels. Dit is gebaseerd op actuele adviezen en eisen van internationale organisaties zoals de International Atomic Energy Agency (IAEA). Ook de geleerde lessen uit de kernramp in Fukushima in 2011 worden gebruikt.

Financiering bouw nieuwe kerncentrales

De overheid betaalt niet mee aan de bouw van nieuwe kerncentrales. De elektriciteitsmarkt is geliberaliseerd, wat onder andere inhoudt dat de Rijksoverheid niet investeert in elektriciteitsproductie. Subsidie of andere financiële steun voor de bouw van een nieuwe centrale zijn niet aan de orde. Dit is ook het geval bij gas- en kolencentrales.

Wel geeft het kabinet financiering aan onderzoeksreactoren, zoals de Hoger Onderwijs Reactor in Delft. Deze reactoren zijn belangrijk voor het onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en de volksgezondheid. Bijvoorbeeld voor productie van medische radio-isotopen, die onder andere worden gebruikt bij de diagnose en behandeling van kanker.

Voorwaarden ontmanteling en financiering

De vergunninghouder betaalt de kosten van het buiten gebruik stellen en ontmantelen van een kerncentrale. De overheid wil er zeker van zijn dat deze financiering er ook komt. Daarom moet een vergunninghouder inzicht geven in de manier waarop de ontmanteling gaat plaatsvinden en de financiering ervan. Dit moet gebeuren voordat de kerncentrale in gebruik gaat.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe werkt de kerncentrale van Borssele?
Welke kerncentrales zijn er in Nederland?
Hoe is Nederland voorbereid op een kernongeval?
Leveren de Belgische kerncentrales in Doel en Tihange gevaar op voor Nederland?
Hoe veilig zijn kerncentrales in Nederland?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON