Algemeen

Welke verplichtingen stelt de Europese Dienstenrichtlijn aan overheden?

Notificatieplicht vastgelegd in Dienstenrichtlijn

Overheden moeten nieuwe en aangepaste regelgeving die onder de artikelen 15 en 16 van de Dienstenrichtlijn valt, melden aan de Europese Commissie (EC). Dit heet de notificatieplicht. Deze melding loopt via het ministerie van Economische Zaken (EZ). De EC bekijkt of de regels in overeenstemming zijn met de Dienstenrichtlijn. EZ neemt de regelgeving op in de ministeriële Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet.

Handreiking Dienstenrichtlijn

Informatie over de notificatieprocedure voor decentrale overheden staat in de handreiking Dienstenrichtlijn van het Kenniscentrum Europa decentraal. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft voorbeeldnotificaties voor gemeenten.

Melden van dienstenregelgeving bij EZ

Alle nieuwe, gewijzigde of ingetrokken dienstenregelgeving waarvoor geen notificatieplicht geldt, maar die wel rechtstreeks de toegang tot of de uitoefening van een dienst regelt, moet gemeld worden aan het ministerie van EZ.

Vergunningprocedures

De Dienstenwet kent een aantal bepalingen dat eisen en voorwaarden stelt aan vergunningstelsels en vergunningprocedures. Deze regels kunnen gevolgen hebben voor de werkwijze van overheidsinstanties.

Elektronisch raadplegen regelgeving Dienstenrichtlijn

Overheidsinstanties moeten al hun bestaande, nieuwe en gewijzigde regels die onder de Dienstenrichtlijn vallen, beschikbaar stellen aan het landelijke dienstenloket. Dienstverleners moeten alle procedures en vergunningen via Ondernemersplein.nl of answersforbusiness.nl kunnen afhandelen. Een elektronische aanvraag van een dienstverlener via dit loket moet ook elektronisch worden afgehandeld.

Dienstenrichtlijn stimuleert Europese samenwerking

De Dienstenrichtlijn stimuleert de Europese samenwerking. Om onderling informatie te kunnen opvragen en uitwisselen, moeten bevoegde instanties binnen de EU zich aansluiten op het Interne Markt Informatiesysteem (IMI).


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat betekent de Europese Dienstenrichtlijn voor mij als dienstverlener?
Wat betekent de Europese Dienstenrichtlijn voor mij als dienstverlener?

Externe artikelen
EU-Dienstenrichtlijn

Download: HTML | CSV | Excel | JSON