Algemeen

Mag de overheid zich bemoeien met de prijzen van producten en diensten?

Overheid mag bij uitzondering prijzen bepalen

De overheid mag zich bemoeien met de prijzen van goederen en diensten. Dat kan alleen als de economie plotseling zo hard achteruit gaat dat zo'n maatregel noodzakelijk is. Een plotselinge grote waardevermindering (van geld) is hier een voorbeeld van. De overheid kan dan een verbod opleggen om goederen en diensten boven een bepaalde prijs aan te bieden. Dit staat in de Prijzenwet.

Vaste boekenprijs

Voor nieuwe boeken en voor bladmuziek geldt een vaste prijs. Uitgevers en importeurs stellen deze prijs vast. Ze mogen dit doen op grond van de Wet op de vaste boekenprijs. Een boek heeft hierdoor overal dezelfde verkoopprijs. De vaste boekenprijs geldt niet voor e-boeken.

Prijsverhogingen altijd toegestaan

Aanbieders van producten en diensten kunnen op elk moment hun prijzen verhogen.

Verkopen beneden de inkoopprijs

In Nederland is het niet verboden om een product onder de inkoopprijs te verkopen. Vooral supermarkten verkopen soms hun producten onder de inkoopprijs. Zo hebben zij een voordeel op hun concurrenten. Dat is gunstig voor de consument.

De overheid wil verkoop beneden de inkoopprijs niet verbieden. De verwachting is namelijk dat een dergelijk verbod geen effect heeft op de positie van kleinere kruideniers of van leveranciers (boeren en tuinders).


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn mijn rechten bij verkoop buiten de winkelruimte?
Wat zijn mijn rechten en plichten bij een koopovereenkomst?
Wat moet ik doen als een bedrijf ongevraagd een product opstuurt?
Wat zijn mijn rechten bij een product dat kapot is?
Welke garanties heb ik op een product?
Moet er een prijs op een product staan?
Wat kan ik doen tegen ongewenste reclame en folders in mijn brievenbus?
Wanneer mag ik een koopovereenkomst ontbinden?
Mag mijn abonnement stilzwijgend verlengd worden?
Waar kan ik een klacht indienen over misleidende reclame?
Wat zijn mijn rechten bij kopen op afstand?
Wanneer kan ik een klacht indienen bij De Geschillencommissie?
Zijn feestdagen van invloed op een betalingstermijn of reactietermijn?
Waar kan ik terecht voor juridische hulp of juridisch advies?
Wat is arbitrage?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON