Algemeen

Wat doet de overheid tegen oneerlijke handelspraktijken?

Boetes oneerlijke handelspraktijken

Op basis van de Wet oneerlijke handelspraktijken kan de ACM hard optreden tegen agressieve en misleidende verkoop. De ACM kan hiervoor boetes opleggen tot € 450.000. Bij financiële producten of diensten legt de AFM boetes op. Om herhaling van de overtreding te voorkomen, kunnen beide toezichthouders ook besluiten om een dwangsom op te leggen.

Voorbeelden oneerlijke handelspraktijken

Er zijn verschillende situaties denkbaar waar sprake kan zijn van agressieve of misleidende verkoop. Voorbeelden zijn:

  • wanneer in de prijs niet alle bijkomende kosten zijn vermeld waardoor de totaalprijs onverwacht hoger uitkomt;
  • een gratis product aanbieden zonder erbij te vermelden dat er daarna maandelijks vervolgzendingen komen;
  • de indruk wekken dat u het pand niet mag verlaten voordat een overeenkomst is gesloten.

Misleidende informatie bij koopovereenkomst

Van dwaling is sprake als u een overeenkomst heeft gesloten door misleidende informatie. In dat geval kunt u de gesloten overeenkomst vernietigen. Op de website van ConsuWijzer vindt u een voorbeeldbrief voor vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling.

Melding klachten oneerlijke handelspraktijken

Om overtreders echt te kunnen aanpakken, is het noodzakelijk dat u uw klachten meldt. U kunt uw klacht melden via het klachtenformulier op de website van ConsuWijzer of contact opnemen met de leverancier van het product of dienst.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Oneerlijke handelspraktijken

Download: HTML | CSV | Excel | JSON