Algemeen

Hoe kan ik duurzaam consumeren?

Kies voor duurzame producten met keurmerk

Sommige producten hebben een keurmerk. Dit geeft aan dat het product op een milieuvriendelijke manier is geproduceerd. Kies bijvoorbeeld bij het klussen voor milieuvriendelijke verf.

Doe aan afvalscheiding

Door uw afval te scheiden, komt er minder afval op de afvalberg terecht. Maar ook worden producten hergebruikt en komen schadelijke producten niet in het milieu terecht. De Afvalscheidingswijzer geeft aan hoe en waar u uw afval kunt scheiden.

Bespaar energie

De verbranding van fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en steenkolen) leidt tot verzuring, luchtverontreiniging en klimaatverandering. Om energie te besparen kunt u uw huis beter isoleren of bijvoorbeeld de thermostaat lager zetten.

Gebruik groene energie

Groene energie is duurzame energie. Dat wil zeggen dat de energie is opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen, zoals zon, water of wind.

Reis milieubewust en zuiniger

Pak vaker de fiets in plaats van de auto of leer uzelf een zuinigere rijstijl aan. U kunt ook kiezen voor een zuinigere auto of carpoolen. U kunt de milieuschade compenseren als u met het vliegtuig op vakantie gaat. Uw vliegmaatschappij kan u hier verder over informeren.

Beleg duurzaam

Duurzaam of groen beleggen houdt in dat u belegt in een groenfonds. Een groenfonds financiert milieuvriendelijke projecten.

Tips voor duurzaam consumeren

Op duurzaamdoen.nl staan tips over energiebesparing, duurzaam eten, recyclen, kopen en reizen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON