Algemeen

Wat zijn mijn rechten bij een product dat kapot is?

Met de verkoper een oplossing vinden

Heeft u een product gekocht dat niet goed is? Dan moet u eerst proberen om met de verkoper een oplossing te vinden. Want de verkoper heeft de wettelijke plicht om u een goed product te leveren. De verkoper mag u niet naar de fabrikant van het product sturen. Hij moet het probleem oplossen, of de fabrikant voor u inschakelen.

U hoeft geen genoegen te nemen met een tegoedbon als u een kapot product heeft gekocht. U hoeft ook niet bij te betalen voor een nieuw product. Dit geldt ook als u iets in de uitverkoop heeft gekocht. U hebt recht op een gratis reparatie of een nieuw product. Soms wil de verkoper het product alleen maar repareren, omdat dat goedkoper voor hem is. In zo'n geval mag de verkoper besluiten dat hij alleen zal repareren.

Vervolgstappen als oplossing uitblijft

Als u mondeling niet tot een oplossing komt met de verkoper, stuurt u hem een brief. Hierin schrijft u wat uw klacht is en binnen welke termijn de verkoper het probleem moet oplossen. En wat u gaat doen als hij zich niet aan die termijn houdt. Doet de verkoper dan niet wat u hem heeft gevraagd? Dan kunt u het volgende doen:

  • Niet betalen totdat de verkoper een oplossing vindt. Dit kan alleen als u nog niet alles heeft betaald.
  • Een ander bedrijf het product laten repareren op kosten van de verkoper. Laat de verkoper dit eerst per brief weten.
  • De koopovereenkomst ontbinden. U heeft recht op teruggave van uw geld; de verkoper krijgt het product terug.

Geschillencommissie bij klacht over verkoper

Is de verkoper aangesloten bij de Geschillencommissie? Dan U kunt u naar deze commissie stappen als de verkoper uw klacht niet naar tevredenheid afhandelt. De Geschillencommissie neemt uw klacht alleen in behandeling als u deze eerst schriftelijk bij de verkoper heeft ingediend.

De Geschillencommissie beslist wie er gelijk heeft. Deze uitspraak geldt voor u en de verkoper. De uitspraak moet altijd worden nagekomen. U kunt hiertegen niet in hoger beroep gaan. Is de verkoper niet aangesloten bij de Geschillencommissie, dan kunt u naar de rechter gaan.

Consuwijzer: informatie en advies bij problemen met producten

Op de website van ConsuWijzer leest u wat uw rechten zijn als consument. ConsuWijzer is het overheidsloket voor consumenten. Met juridische vragen kunt u terecht bij het Juridisch Loket.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn mijn rechten bij verkoop buiten de winkelruimte?
Wat zijn mijn rechten en plichten bij een koopovereenkomst?
Wat moet ik doen als een bedrijf ongevraagd een product opstuurt?
Welke garanties heb ik op een product?
Mag de overheid zich bemoeien met de prijzen van producten en diensten?
Moet er een prijs op een product staan?
Wat kan ik doen tegen ongewenste reclame en folders in mijn brievenbus?
Wanneer mag ik een koopovereenkomst ontbinden?
Mag mijn abonnement stilzwijgend verlengd worden?
Waar kan ik een klacht indienen over misleidende reclame?
Wat zijn mijn rechten bij kopen op afstand?
Wanneer kan ik een klacht indienen bij De Geschillencommissie?
Zijn feestdagen van invloed op een betalingstermijn of reactietermijn?
Waar kan ik terecht voor juridische hulp of juridisch advies?
Wat is arbitrage?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON