Algemeen

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een koopovereenkomst?

Mondelinge of schriftelijke koopovereenkomst

Een mondeling contract sluit u als u zegt dat u een product wilt kopen. Een schriftelijke overeenkomst sluit u op het moment dat u uw handtekening zet. Bijvoorbeeld onder een bestelling. U sluit niet pas een koopcontract op het moment dat u betaalt.

Per 13 juni 2014 geldt dit ook bij de telefonische verkoop (telemarketing) van:

  • een abonnement op een dienst;
  • een contract voor energie, gas, water of stadsverwarming.

Let op: bent u al klant en gaat het om een verlenging of vernieuwing van een bestaand contract? Dan hoeft u niet te tekenen. De overeenkomst is dan ook geldig als u alleen mondeling de overeenkomst sluit.

Rechten bij een koopovereenkomst

Bij het aangaan van een koopovereenkomst heeft u recht op:

  • een product zonder beschadigingen;
  • een compleet product;
  • een product dat over de kwaliteiten beschikt die de verkoper heeft aangegeven;
  • vermelding door de verkoper van bijkomende kosten, zoals bezorgkosten of installatiekosten.

De verkoper is er voor verantwoordelijk dat hij een goed product levert. Is het product goed maar voldoet het niet aan uw verwachtingen, dan bent u zelf verantwoordelijk.

Verplichtingen bij een koopovereenkomst

Bij een koopcontract heeft u ook verplichtingen. Is het contract eenmaal gesloten, dan zitten beide partijen eraan vast. Bij ontvangst van het product moet u dan de koopprijs betalen. Behalve als u anders heeft afgesproken.

Daarnaast heeft u een onderzoeksplicht. Dat houdt in dat u aan de verkoper moet vragen of het product geschikt is voor wat u ermee wilt doen. De verkoper heeft op zijn beurt een informatieplicht. Hij moet u vertellen wat hij weet van het product.

Koopprijs niet of te laat betalen

Als u de koopprijs niet of niet op tijd betaalt, kan de verkoper eisen dat:

  • u alsnog de koopprijs betaalt;
  • u de kosten vergoedt die de verkoper heeft moeten maken (incassokosten);
  • u de wettelijke rente over de koopprijs vergoedt.

Consuwijzer: informatie en advies over koopovereenkomsten

Op de website van ConsuWijzer leest u wat uw rechten zijn als consument. ConsuWijzer is het overheidsloket voor consumenten. Met juridische vragen kunt u terecht bij het Juridisch Loket.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn mijn rechten bij verkoop buiten de winkelruimte?
Wat moet ik doen als een bedrijf ongevraagd een product opstuurt?
Wat zijn mijn rechten bij een product dat kapot is?
Welke garanties heb ik op een product?
Mag de overheid zich bemoeien met de prijzen van producten en diensten?
Moet er een prijs op een product staan?
Wat kan ik doen tegen ongewenste reclame en folders in mijn brievenbus?
Wanneer mag ik een koopovereenkomst ontbinden?
Mag mijn abonnement stilzwijgend verlengd worden?
Waar kan ik een klacht indienen over misleidende reclame?
Wat zijn mijn rechten bij kopen op afstand?
Wanneer kan ik een klacht indienen bij De Geschillencommissie?
Zijn feestdagen van invloed op een betalingstermijn of reactietermijn?
Waar kan ik terecht voor juridische hulp of juridisch advies?
Wat is arbitrage?

Externe artikelen
Koopovereenkomst

Download: HTML | CSV | Excel | JSON