Algemeen

Wat zijn mijn rechten bij verkoop buiten de winkelruimte?

Wat is verkoop buiten de winkelruimte?

Verkoop buiten de winkelruimte geldt voor producten of diensten van meer dan 50 euro, die u bijvoorbeeld heeft gekocht:

  • via colportage, zoals verkoop aan de deur of een verkoopdemonstratie;
  • bij straatverkoop;
  • tijdens een busreisje waar producten werden verkocht;
  • in een restaurant of zaaltje waar producten werden verkocht.

Regels voor verkoop buiten de winkelruimte

Als u buiten de winkelruimte koopt, moet het verkoopcontract aan specifieke eisen voldoen. Ook krijgt u een bedenktijd waarbinnen u de koop ongedaan kunt maken. Per 13 juni 2014 zijn de regels voor verkoop buiten de winkelruimte gewijzigd. Deze wijzigingen gelden voor overeenkomsten die op of na 13 juni 2014 zijn gesloten. Voor overeenkomsten die voor 13 juni 2014 zijn gesloten gelden de oude colportageregels.

De bedenktijd waarbinnen u de koop ongedaan kunt maken is 14 dagen. U heeft geen bedenktijd voor bijvoorbeeld bederfelijke producten of producten die u speciaal laat maken. Wanneer de bedenktijd start, hangt af van het soort overeenkomst dat u heeft gesloten.

Consuwijzer: informatie en advies over verkoop buiten de verkoopruimte

De DeurWijzer van ConsuWijzer geeft tips bij verkoop buiten de verkoopruimte.

Op de website van ConsuWijzer leest u wat uw rechten zijn als consument. ConsuWijzer is het overheidsloket voor consumenten. Met juridische vragen kunt u terecht bij het Juridisch Loket.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn mijn rechten en plichten bij een koopovereenkomst?
Wat moet ik doen als een bedrijf ongevraagd een product opstuurt?
Wat zijn mijn rechten bij een product dat kapot is?
Welke garanties heb ik op een product?
Mag de overheid zich bemoeien met de prijzen van producten en diensten?
Moet er een prijs op een product staan?
Wat kan ik doen tegen ongewenste reclame en folders in mijn brievenbus?
Wanneer mag ik een koopovereenkomst ontbinden?
Mag mijn abonnement stilzwijgend verlengd worden?
Waar kan ik een klacht indienen over misleidende reclame?
Wat zijn mijn rechten bij kopen op afstand?
Wanneer kan ik een klacht indienen bij De Geschillencommissie?
Zijn feestdagen van invloed op een betalingstermijn of reactietermijn?
Waar kan ik terecht voor juridische hulp of juridisch advies?
Wat is arbitrage?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON